Atšķirības starp septītās dienas adventistiem un kristiešiemSeptītās dienas adventisti pret kristiešiem

Lielākā daļa cilvēku domā, ka visas protestantu baznīcas ir vienādas, bet patiesībā tās nav. Viena īpaša grupa, kas tiek uzskatīta par atšķirīgu no citām kristīgajām organizācijām, ir Septītās dienas adventists jeb SDA. Būtībā viņu mācības sakņojas Jēzus darbos, kas ir stāstīti Bībelē, kas ir vienāds ar visām kristīgajām grupām, taču viņiem ir atšķirīgi uzskati un praksi.Visspilgtākā neatbilstība starp Septītās dienas adventistiem un citām kristīgajām baznīcām ir diena, kuru viņi izlemj par pielūgšanu. Katoļi un citas kristīgās sektas kā svētdienu izmanto svētdienu sadraudzība savukārt SDA biedri to labāk izvēlas sestdienās. Viņi uzskata, ka šī ir sabata diena laiks kad Dievs atpūtās pēc pasaules un visu dzīvo radību radīšanas.Citas kristiešu grupas izmanto Bībeli kā vienīgo atsauci savai mācībai un praksei, kas atšķiras no SDA locekļiem, kuri studē arī vienas no viņu dibinātājām Elenas G. Vaits darbus. Šī prakse ir pavērusi ceļu citām reliģiskām organizācijām, lai tās apzīmētu kā kultu, ko tās viegli noliedz. Kulti ir reliģiskas grupas, bet tā vietā, lai pielūgtu dievišķu būtni, viņi koncentrējas uz sava līdera pārliecību un mācībām, kas viņu vai viņu faktiski ieceļ par savu glābēju.

SDA arī min savas saknes kā būtisku atšķirību starp sevi un lielāko daļu kristīgo baznīcu. Parasti visas kristīgās grupas tiek uzskatītas par piederīgām protestantu kustībai, kuru vispirms nodibināja Mārtiņš Luters, kurš tiecās iegūt neatkarību no katoļu baznīcas. Tas radīja daudzas grupas, piemēram: luterāņus, metodistus un presbiteriānus, starp daudziem citiem. Būtībā protestantu baznīcas nāca no katolicisma, bet SDA izauga no protestantu uzskatiem.

SDA un citu kristiešu uzskatos ir arī lielas atšķirības. SDA biedri netic uzskatam, ka cilvēka dvēsele var dzīvot mūžīgi pretēji kristiešu sludinātajam. Viņi arī uztver pestīšanas jēdzienu atšķirīgi no citiem kristiešiem. Viņiem cilvēka dzīvi Dievs novērtē, kamēr viņš vai viņa vēl ir dzīva, kas ir tieši pretrunā ar to, ko saka lielākā daļa kristiešu mācību, ka Dievs spriedīs, ieejot Debesu vārtos.SDA locekļu prakse atšķiras arī no citiem kristiešiem. Kaut arī kristieši attur locekļus no tādiem netikumiem kā dzeršana un smēķēšana, viņi viņiem tomēr ļauj. Savukārt SDA tas ir nepieņemami. Arī SDA biedriem ir aizliegts ēst sarkanu gaļa jo tas varētu apgānīt dvēseli. Kristieši var ēst gandrīz visu, ko viņi vēlas, ja vien tas nav pārmērīgs.

Apģērbs pielūgšanai ir arī liela atšķirība starp SDA biedriem un kristiešiem. Kaut arī abas grupas attur locekļus no dievkalpojumu laikā nēsāt nepiemērotus tērpus, SDA stingrāk īsteno apģērba kodus, piemēram, garas kleitas sievietēm un bikses vīriešiem. Neskatoties uz atšķirīgajiem uzskatiem un praksi, gan SDA, gan kristīgā reliģija iestājas par Dieva pielūgšanu caur Jēzu un dzīvi bez grēka.

Kopsavilkums:
1. SDA pielūdz sestdienās, savukārt kristieši parasti dievkalpojumus rīko svētdienās.
2. SDA izmanto arī Elenas Vaitas darbus kā atsauces, izņemot Bībeli, kamēr kristieši visas savas mācības pamato ar Svēto grāmatu.
3. Kristīgā reliģija nāca no katoļu baznīcas, savukārt SDA bija dzimuši no protestantu uzskatiem.
4. SDA netic dvēseles nemirstībai, kamēr kristieši tic.
5. SDA uzskata, ka cilvēki tiek tiesāti, kamēr viņi vēl ir dzīvi, kamēr kristieši domā, ka tas notiek pēc nāves.
6. SDA neļauj dalībniekiem dzert alkoholu, smēķēt vai ēst sarkanu gaļu. Kristiešiem ir brīvība ēst to, kas viņiem patīk, un laiku pa laikam dzert vai smēķēt. SDA ir arī stingrāki apģērba kodi, salīdzinot ar kristiešiem.

Populārākas Posts

Atšķirība starp Hadoopu un KasandruAr milzīgu datu apjomu, kas tiek iegūts ļoti lielā ātrumā, masveidīgi lietojot interneta eksploziju un palielinot sociālo mediju izmantošanu,

Apgrieztā gaisa pasta zīmogs - sānu josla: 1994. gada maija aviācijas vēstures iezīme

Apgrieztā gaisa pasta zīmoga gadījums Lai arī leitnanta Džordža L. Boila grūtības netika pievērstas ievērojamai uzmanībai

Starpība starp EHR un EMR

EHR vs EMR Lielāko daļu laika cilvēki izmanto divus terminus '' EHR (elektroniskais veselības reģistrs) un EMR (elektroniskais medicīniskais ieraksts) alternatīvi un domā, ka šie abi ir

Atšķirība starp MOLLE un ALICE

MOLLE vs ALICE Viena no aktuālākajām armijas vīru un medību entuziastu diskusijām ir tā, kura mugursoma jāņem līdzi laukā. Un lielākā daļa ir

Atšķirība starp uzturlīdzekļiem un uzturēšanu

Uzturlīdzekļi pret uzturlīdzekļiem Pasaulē ir vairāk laulības šķiršanas gadījumu. Psihiskā nesaderība un temperamentīgie jautājumi noved pie vīra un sievas

Starpība starp pirītu un Galēnu

Pirīts pret Galēnu Pirīts un Galēna ir svarīgi sulfīdu minerāli, taču tie dažādos aspektos atšķiras. Pirīts ir dzelzs rūda, bet galēna